Âm Thanh - Ánh Sáng

Gói sân khấu trọn gói Vip

Mô tả : Đây là nội dung mô tả cho, khách hàng có thể cập nhật lại trong phần quản trị cho…
Giá thuê : 12,000,000 vnđ/ 1 ngày

Gói sân khấu cao cấp

Mô tả : Đây là nội dung mô tả cho, khách hàng có thể cập nhật lại trong phần quản trị cho…
Giá thuê : 8,999,995 vnđ/ 1 ngày

Gói sân khấu nâng cao

Mô tả : Đây là nội dung mô tả cho, khách hàng có thể cập nhật lại trong phần quản trị cho…
Giá thuê : 8,000,000 vnđ/ 1 ngày

Gói sân khấu cơ bản

Mô tả : Đây là nội dung mô tả cho, khách hàng có thể cập nhật lại trong phần quản trị cho…
Giá thuê : 6,000,000 vnđ/ 1 ngày