Thiết Bị Tiệc

Gói thiết bị tiệc Vip

Mô tả : Đây là nội dung mô tả cho, khách hàng có thể cập nhật lại trong phần quản trị cho…
Giá thuê : 12,000,000 vnđ/ 1 ngày

Gói thiết bị tiệc cao cấp

Mô tả : Đây là nội dung mô tả cho, khách hàng có thể cập nhật lại trong phần quản trị cho…
Giá thuê : 6,800,000 vnđ/ 1 ngày

Gói thiết bị tiệc cơ bản

Mô tả : Đây là nội dung mô tả cho, khách hàng có thể cập nhật lại trong phần quản trị cho…
Giá thuê : 4,500,000 vnđ/ 1 ngày

Nhà hàng không gian

Mô tả : Đây là nội dung mô tả cho, khách hàng có thể cập nhật lại trong phần quản trị cho…
Giá thuê : 4,500,000 vnđ/ 1 ngày